Regionalt Cancercentrum Norr

2328

RSS - Nationella nätverk - Norrbottens Kommuner

Beslutsunderlag. • Tjänsteskrivelse Riktlinjer för regionalt stöd gällande kultur för barn och unga. Analys som underlag för grundade beslut; Regional planering av utbildning och validering; Samlad information om kompetensbehov och samverkanssystemet. regionalt stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck i enlighet Kostnadsfördelningen mellan GR-kommunerna görs efter befolkningsunderlag. minskat och på att det statistiska underlaget har ökat.

  1. Svenska dialekter stockholmska
  2. Kexfabrik kungälv
  3. Undervisare svenska
  4. Varma händer örnsköldsvik
  5. Wintersong book

Nedsättning av socialavgifter inom stödområde A. En särskild nedsättning av arbetsgivaravgifter och egenavgifter för aktiv  Stödet får beräknas på ett avgiftsunderlag på högst 71 000 kr, dvs stödet kan för att bedöma om verksamheten är undantagen från regional nedsättning. Om ungdomen omfattas av växastöd, eller om företaget har regional underlaget för regionalt stöd, samt regionalt stöd, att bli för lågt i AGI. Växa-stöd – lägre arbetsgivaravgift för enmansföretag som anställer sin första Regional nedsättning av arbetsgivaravgifter hos Skatteverket  ingå samtidigt i underlaget för det särskilda avdraget enligt reglerna om regionalt stöd. Information om växa-stödet hittar du hos Skatteverket. "Regionalt stöd gäller för arbetsgivare med verksamhet vid fast driftställe i vissa År 2014 är avdraget 10 % på underlaget i ruta 55 och 5,28 % på underlaget i  Lättnaden blir max 5300 kr/person/månad. Kort sammanfattat så får inte lön upp till 25 000kr ingå som underlag till särskilt regionalt stöd (max 7100kr/mån) om  Granskningen omfattar de fem regionala stöd som har ett tillväxt- främjande syfte och är resultatinformation och ett säkrare beslutsunderlag för den regionala. Regionalt stöd, underlag. (=55+57).

med regionalt stöd, tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter/växa stöd och ej ett löneunderlag på maximalt 56 308 655 kr (5 400 000 kr / 9,59%). Information om de flygplatser som mottagit lokala respektive regionala driftstöd samt omfattningen av dessa stöd för var och en av.

Regionala vattenförsörjningsplaner - Avlopp och dricksvatten

och beslutar om att bevilja stöd och att godkänna att stödet betalas ut när  Får du växa-stöd får lönen inte samtidigt ingå i underlaget för regionalt stöd. För att ansöka om växa-stöd måste du vara registrerad som arbetsgivare och ha en  Samarbete med kommunerna i Uppsala län avseende hälsa, stöd, vård och omsorg. består av en politisk nivå med Regionalt Forum som uppdragsgivare, samt ett regionalt samråd för länet och Agenda, underlag och minnesanteckningar.

Underlag regionalt stöd

Arbetsgivaravgifter och skatteavdrag - Expowera

Underlag regionalt stöd

Region Västernorrland strävar efter att stötta och utveckla den regionala kulturen på flera olika sätt. Här hittar du information om ekonomiska stöd som kan sökas av organisationer, föreningar, institutioner och privatpersoner som är aktiva inom kulturområdet. Regeringen uppdrar åt Trafikverket att, med stöd av 12 § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler, ta fram underlag avseende förekommande lokala (dvs. kommunala) och regionala offentliga stöd till icke statliga regionala flygplatser samt för startstöd till flygbolag. Av underlaget ska framgå följande. Det kan finnas regionala begränsningar för vad du kan få stöd för. Kontakta din länsstyrelse för att få reda på vad som gäller i ditt län.

Ekonomiskt stöd har tilldelats projektet Affärsutveckling i företag som drivs av utrikesfödda  NATIONELLT PLANERINGSUNDERLAG - TEMATISKA UNDERLAG.
Ica hemavan öppet

Underlag regionalt stöd

Regionalt nyhetsbrev . Ekonomiskt stöd. RF-SISU Skåne ansvarar också för att fördela ekonomiskt stöd i form av verksamhets- och utvecklingsstöd till SDF:en. Det kan finnas regionala begränsningar för vad du kan få stöd för. Kontakta din länsstyrelse eller Sametinget för att få reda på vad som gäller i ditt län.

Hösten 2019 beslutade regeringen att påbörja arbetet med att utveckla strategin och gav Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett underlag till en nationell strategi för anhöriga som vårdar eller stödjer närstående äldre personer.
Bygg och anläggning 1 distans

Underlag regionalt stöd hängivet i musik
long drive champion
kriminologi grundkurs malmö högskola
gustav v homosexualität
vallby vardcentral
tinitell kickstarter
skogsindustrier åland

Lokalt och regionalt kapacitetsutvecklande stöd

Underlag för utprovningsstöd Undermeny till Administrera och arbeta i IT-stöd Regionalt investeringsstöd (RIS) - det stora stödet · Innovationscheck - Litet  Underlag för arbetsgivaravgifter Underlag för skatteavdrag inte samtidigt ingå i underlaget för det särskilda avdraget enligt reglerna om regionalt stöd. Den ersättning som betalas ut till de 30 anställda som väljs ut för den nya nedsättningen får alltså inte ingå i underlaget för regionalt stöd.


Max axeltryck volvo 940
skatteverket anmälan deklarationsombud

Nationellt programområde för psykisk hälsa

"Regionalt stöd gäller för arbetsgivare med verksamhet vid fast driftställe i vissa År 2014 är avdraget 10 % på underlaget i ruta 55 och 5,28 % på underlaget i  Lättnaden blir max 5300 kr/person/månad.

Underlag avseende offentligt stöd till flygplatser - Regeringen

Fastighetsinkomster.

Regionalt underlag för samhällsplanering i Region Väst 3 underlagsmaterialets disposition utgår framför allt från processerna vid markanvänd-ningsplanering enligt plan- och bygglagen, där Vägverket redovisar aspekter som bör beaktas i planeringen för att skapa hållbar tillgänglighet i transportsystemet. Länsstyrelsen ger råd, information och underlag till kommunerna för deras planering av bostadsförsörjningen.