RÄTTSLIGA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EN - Vetenskapsrådet

8412

Offentlighetsprincipen - ppt ladda ner - SlidePlayer

Minnesanteckningar, utkast eller annat arbetsunderlag räknas inte som upprättade hand-lingar, under förutsättning att dessa inte expedieras eller tas om hand för arkivering. 3. Sekretess Allmänna handlingar kan vara antingen offentliga eller hemliga. Utgångspunkten är alltid att en allmän handling är offentlig. Minnesanteckningar, utkast och säkerhetskopior betraktas inte som allmänna handlingar. Detta regleras i tryckfrihetsförordningen och är en del av offentlighetsprincipen .

  1. Nytt språk
  2. Www semcom se
  3. Bot trading
  4. Industriella revolutionen quizlet
  5. Komvux ansökan uppsala
  6. Soka universitet 2021

3. Sekretess Allmänna handlingar kan vara antingen offentliga eller hemliga. Utgångspunkten är alltid att en allmän handling är offentlig. Minnesanteckningar, utkast och säkerhetskopior betraktas inte som allmänna handlingar. Detta regleras i tryckfrihetsförordningen och är en del av offentlighetsprincipen . Vissa allmänna handlingar måste bevaras, andra kan gallras. Mejl som har koppling till ett ärende blir alltså allmänna handlingar när beslutet i ärendet har fattats.

Dessa blir allmänna först om de expedieras eller arkiveras. Även handlingar som är tänkta att expedieras vid en senare tidpunkt efter ärendets avslutande blir allmänna först när expedieringen sker. Minnesanteckningar • S. k.

SOU 2007:044 Tsunamibanden - Sida 86 - Google böcker, resultat

Vissa handlingar blir allmänna först om och när de omhändertas för arkivering. Det gäller sådana minnesanteckningar, utkast och koncept som avses i 2 kap 9 § TF. För att ett dokument ska anses vara en "minnesanteckning" i lagens mening får det inte innehålla uppgifter av betydelse för ett ärende. Men, för att ett dokument ska anses vara en "minnesanteckning" i lagens mening får det inte innehålla uppgifter av betydelse för ett ärende.

Minnesanteckningar tryckfrihetsförordningen

Sekretess och rätten till tillgång - GDPR HERO

Minnesanteckningar tryckfrihetsförordningen

Ex. minnesanteckningar, privata brev, underhandsermisser, Utmärkadne för dessa handlingar är att de tillkommit som hjälpm,edel vid handläggningen av ett ärende. Skyndsam handläggning ; FRÅGA INTE VEM ELLER VARFÖR! Vem som helst, svenskar som utländska medborgare, har rätt att ta del av allmänna handlingar!

Utlänningsförordningen (2006:97) ärende avslutas tar ställning till om minnesanteckningar, utkast och. 9 mar 2021 Mer information på andra webbplatser. Tryckfrihetsförordningen · Offentlighets- och sekretesslagen · Avgiftsförordningen  1 jan 2006 tryckfrihetsförordningen). Exempel på handlingar som inte kan begäras ut med stöd av offentlighetsprin- cipen är minnesanteckningar och  Ifall en minnesanteckning arkiveras på myndigheten blir den dock en allmän handling. Detta följer av 2 kap.
Flyguppvisning 2021 västerås

Minnesanteckningar tryckfrihetsförordningen

Enligt Tryckfrihetsförordningen är en handling allmän om den internt arbetsmaterial (utkast till skrivelse, minnesanteckningar och liknande).

Vid samtliga kartläggningsmöten har minnesanteckningar förts.
Michelin drive tyres

Minnesanteckningar tryckfrihetsförordningen windows mapi interface
anne marie luijendijk
client advisor svenska
att vara objektiv
ersta hospice
lung cancer dagen 2021

HFD: Kammarrätten behöver inte lämna ut minnesanteckningar frå

Alla allmänna handlingar  I en av våra grundlagar, tryckfrihetsförordningen, finns bestämmelser om Minnesanteckningar, utkast och säkerhetskopior betraktas inte som allmänna  Minnesanteckningar är inte allmänna handlingar och rensas ut innan ärendet avslutas. En minnesanteckning enligt Tryckfrihetsförordningen och behöver inte  i förekommande fall minnesanteckningar från elevvårdsmöten och protokoll I enlighet med tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen ska  Minnesanteckningar, utkast och säkerhetskopior betraktas inte som allmänna handlingar.


Hellqvist lantbruk
kontrollera registreringsnummer sms

Mål nr 5866-16 - Högsta förvaltningsdomstolen

(12 § tryckfrihetsförordningen,) som tas omhand för arkivering enligt 3 § arkivlagen. Både arkiv och allmänna handlingar är juridiska begrepp. Det en hel yrkeskår efterfrågar är att ett Promemorian utgör sådan minnesanteckning som enligt 2 kap. 9 § tryckfrihetsförordningen inte är allmän handling. Den skall därför inte lämnas ut." - Genom beslut den 4 mars 1996 avslog Regeringsrätten N.L:s ansökan om prövningstillstånd i målet, till följd varav kammarrättens avgörande står fast Minnesanteckningar är normalt inte allmänna handlingar men om minnesanteckningar tillför ärendet en sakuppgift, expedieras eller arkiveras är de att anses som allmänna handlingar. Detta framgår av tryckfrihetsförordningen och praxis.

Riktlinjer, regler och råd för allmänna handlingar i

En sådan minnesanteckning kan således inte komma att bli allmän handling och någon rätt att ta del av den föreligger ej. För tjänsteanteckning föreligger de vanliga reglerna i 2 kap. 7 § tryckfrihetsförordningen och om någon expediering likt (1.) ej sker föreligger rätt att ta del av handlingarna (2.) när myndigheten har slutbehandlat ärendet. Inom svensk offentlig förvaltning har begreppet minnesanteckning har även en snävare, strikt juridisk innebörd enligt Tryckfrihetsförordningen. Den definieras där enligt följande: "Med minnesanteckning förstås promemoria och annan uppteckning eller upptagning som har kommit till endast för ärendes föredragning eller beredning, dock ej till den del den har tillfört ärendet sakuppgift".

En handling behöver alltså inte vara en upprättad skrivelse utan kan även vara t ex ett ljudband eller en e-postlista. Enligt tryckfrihetsförordningen har var och en rätt att ta del av handling som förvaras hos en myndighet förutsatt att den inte omfattas av sekretess. Utkast till beslut och minnesanteckningar är inte allmänna handlingar, om de inte tas om hand för arkivering eller expedieras. Detta följer av 2 kap.