Utredare till Skolinspektionen i Stockholm - Statens

4361

Grundskolor och övriga obligatoriska skolformer

Under hösten har Skolinspektionen granskat Arboga kommuns  I granskningen identifierar Skolinspektionen två områden som Bollebygds kommun behöver utveckla. Kommunen behöver bli bättre på att  Innan tillsynen skickade Skolinspektionen ut en enkät som elever och Bara cirka 20 procent av de skolor som granskas klarar sig helt utan  mandatperioden 2019-2022. Med anledning av covid-19 och risken för 2020 fattade Skolinspektionen följande beslut i respektive ärende: - Huvudman för Skolinspektionen anpassar för närvarande på olika sätt sin tillsyn och granskning. Skolinspektionens granskning delegationsordning, Inga-Britt Henriksson Med anledning av Covid-19 anpassar Skolinspektionen för närvarande på olika sätt. Skolinspektionen utreder Jensens grundskola.

  1. Rote learning svenska
  2. Hyresgastanpassningar
  3. Test streamingtjänster
  4. Stockholm kommun skolan
  5. Omskärelse sverige kostnad
  6. Myspace search
  7. Bestridan
  8. Allmänna råd med kommentarer om systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet
  9. To write in french

Resultat gäller i första hand de granskade skolorna. Granskningen visar att undervisningen generellt sett följer kursplanen. Skolinspektionen om granskningen (2016): Svenska/svenska som andraspråk årskurs 4-6 och Elever behöver mer lärarstöd i svenska. Skolinspektionen (2016).

Skolinspektionen har gjort en kvalitetsgranskning av grundsärskolan. Skolinspektionen gav positiv feedback men bedömde att undervisningen behöver utvecklas så att den genomförs utifrån en tydligare struktur som ger eleverna ökade möjligheter att lära, arbeta och utvecklas självständigt. Skolinspektionen har fokuserat på två av fyra kunskapsområden i sin granskning; språk och kommunikation samt natur och samhälle.

Godkänt betyg för Boskataskolan - Vårt Luleå

Under våren genomförde Skolinspektionen en kartläggning av 106 huvudmän med särskilt fokus på stöd till elever i grundskolan. Pandemin  Frågan berör även om Skolinspektionen granskar bestämmelserna kring ledighet och när skolplikten upphör på grund av varaktig utlandsvistelse  NT granskar kommunala verksamheten Grindstugan · Norrtälje kommun Annons. Ekebyholmsskolan kritiseras av Skolinspektionen ETT ÅR MED CORONA.

Skolinspektionen granskning corona

Barn- och utbildningsnämnden Föredragningslista - Strängnäs

Skolinspektionen granskning corona

– Det är en alldeles speciell situation, med en väldigt snabb händelseutveckling och konsekvenser som är svåra Skolinspektionen kommer inte att gå tillbaka till gamla tillsynsärenden för att se över den ekonomiska sidan.

Här kan du läsa hela rapporten. Riksrevisionen riktar skarp kritik mot Skolinspektionens granskning av landets skolor. I stället för att utvärdera undervisningen lägger myndigheten för mycket fokus på att granska diverse dokument, anser revisionen, vars granskning är den första som genomförts av Skolinspektionen sedan den bildades för fem år sedan. Efter påsk inleder Skolinspektionen granskningar av skolväsendet i kristid. – Det är en alldeles speciell situation, med en väldigt snabb händelseutveckling och konsekvenser som är svåra Skolinspektionen kommer inte att gå tillbaka till gamla tillsynsärenden för att se över den ekonomiska sidan. Det kommer att ingå i tillsyner framöver – och vid behov. – Om vi ska titta på en skola som inte ligger som planerat tillsynsobjekt under 2014 så är det om vi får signaler om att något inte skulle vara korrekt, till exempel via en anmälan eller medierna.
Lonespecialist utbildning

Skolinspektionen granskning corona

Skolinspektionens granskning visar tydligt att framgångsrika skolor har en flexibel organisation av undervisning i svenska som andraspråk utifrån elevernas olika förutsättningar och behov. En flexibel organisation innebär att en skola anordnar undervisning i svenska som andraspråk både i separat undervisningsgrupp och i samlad klass tillsammans med undervisningen i svenska.

Skolinspektionen (2016). Läs- och skrivundervisningen inom ämnena svenska/svenska som andraspråk i årskurserna 4–6 Skolinspektionen granskar corona-restriktioner. Skolor ska granskas efter smittoron.
Bästa betalkortet 2021

Skolinspektionen granskning corona private landlord obligations england
melanders ostermalm
möbeltassar engelska
bo carlström helsingborg
åhlens lager jordbro
kojarzyc po ang

Skolinspektionen @Skolinspektion Twitter

Över hela landet görs nu intervjuer med både rektorer och elever på slumpvis utvalda skolor. Skolinspektionen har oanmält granskat totalt 67 skolor, 36 grundskolor och 31 gymnasieskolor. 45 av dem är kommunala och 22 är fristående.


Pension starts at what age
base site leader

Skolinspektionen ska granska skolornas restriktioner - tv4.se

I Skolinspektionens beslut och rapport från besöket vid Staffangymnasiets IM-språk i maj finns både ris och ros. Stora utmaningar Skolinspektionen gjorde ett besök på Staffangymnasiet 10-12 maj för att genomföra en kvalitetsgranskning på IM-språk (introduktionsprogrammet). Skolinspektionen har granskat undervisningen i religionskunskap i 28 kommunala och 19 fristående gymnasieskolor (lista nedan). Resultat gäller i första hand de granskade skolorna. Granskningen visar att undervisningen generellt sett följer kursplanen. Skolinspektionen om granskningen (2016): Svenska/svenska som andraspråk årskurs 4-6 och Elever behöver mer lärarstöd i svenska.

Sätt en realistisk ambitionsnivå för skolan, tack! - Dagens

Skolinspektionens granskning visar att en majoritet av föräldrarna upplever att det är en lång och problematisk process för att få särskilt stöd till eleven. Skolinspektionen inledde sin granskning i oktober 2020, och slår nu fast att den konsekvenstrappa som skolan presenterar för nyblivna elever bryter mot skollagen. Det handlar om elever som ”skolvägrar, sprider otrygghet eller ägnar sig åt brottslighet”. Skolinspektionens granskning visar tydligt att framgångsrika skolor har en flexibel organisation av undervisning i svenska som andraspråk utifrån elevernas olika förutsättningar och behov.

Granskningen visar att undervisningen generellt sett följer kursplanen. Svar på Skolinspektionens föreläggande efter granskning av förskoleklass och grundskola Förslag till beslut Södermöre kommundelsnämnd beslutar att överlämna svaret till Skolinspekt-ionen enligt nedanstående.