Forskning för en bättre arbetsmiljö - Högskolan i Gävle

2993

Ny forskning: Ohövlighet på jobbet smittar av sig

Tema Forskning inom arbetsmiljö och hälsa 27 april, 2015; Artikel från AFA Försäkring; Ämne: Hälsa & medicin AFA Försäkring anslår sammanlagt 11 805 000 kronor till fyra nya forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa, varav tre projekt inom stressforskning och ett inom fysiologi. I flera av våra kunskapssammanställningar kan du ta del av aktuell forskning om jämställdhet och arbetsmiljö. I ”Genusperspektiv på olycksfall och dödsolyckor i arbetslivet” framkommer det bland annat att maskulina kulturer i mansdominerade branscher kan påverka arbetssätt och risktagande. Forskning, Nyhet 24 mars 2021 · 4 min läsning Covid-19-studie: Försämrade levnadsvanor är kopplat till högre risk för psykisk ohälsa I mars förra året kompletterade vi våra hälsotjänster med specifika covid-frågor som ligger till grund för den här svenska studien från HPI-gruppen på Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH. Fysisk arbetsmiljö för hälsa, välmående och prestation. Denna rapport har till syfte att ge en kunskapsöversikt över tillgänglig forskning på temat ”Fysisk arbetsmiljö för hälsa, välmående och prestation”.

  1. Gb glass goteborg
  2. Akademisk marknadsanalys stockholm

Tema Forskning inom arbetsmiljö och hälsa 27 april, 2015; Artikel från AFA Försäkring; Ämne: Hälsa & medicin AFA Försäkring anslår sammanlagt 11 805 000 kronor till fyra nya forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa, varav tre projekt inom stressforskning och ett inom fysiologi. I flera av våra kunskapssammanställningar kan du ta del av aktuell forskning om jämställdhet och arbetsmiljö. I ”Genusperspektiv på olycksfall och dödsolyckor i arbetslivet” framkommer det bland annat att maskulina kulturer i mansdominerade branscher kan påverka arbetssätt och risktagande. Forskning, Nyhet 24 mars 2021 · 4 min läsning Covid-19-studie: Försämrade levnadsvanor är kopplat till högre risk för psykisk ohälsa I mars förra året kompletterade vi våra hälsotjänster med specifika covid-frågor som ligger till grund för den här svenska studien från HPI-gruppen på Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH. Fysisk arbetsmiljö för hälsa, välmående och prestation. Denna rapport har till syfte att ge en kunskapsöversikt över tillgänglig forskning på temat ”Fysisk arbetsmiljö för hälsa, välmående och prestation”. Publicerad 2020/02/24 | Typ av publikation. Kunskapssammanställning | Kategorier.

Malin Karlberg Traav i Prismahuset. Malin Karlberg Traav har gjort fyra  Den sociala arbetsmiljön är därför mycket viktig.

Projekt: Praktiskt arbetsmiljöarbete för en jämställd sjöfart lnu

Vid tröskeln till emeritusvärlden, firade vi min gamla  8 dec 2020 11 jan 2021 Afa Försäkring har beslutat om ytterligare bidrag inom forskningsområdet arbetsmiljö och hälsa relaterat till covid-19-pandemin. Två av de  22 sep 2018 Nu ska ny forskning ut i arbetslivet. Vad är en produktiv arbetsmiljö, hur skapar man en sådan, och varför ska man lägga tid på det? Det ska nya  11 maj 2020 På uppdrag av arbetsmarknadens parter beviljar AFA Försäkring nära 40 miljoner kronor i anslag till tio nya forskningsprojekt.

Forskning arbetsmiljö

Glasskolan i Katrineholm Glasbranschföreningen

Forskning arbetsmiljö

I företaget finns en unik Uppdraget har dels omfattat att sammanställa nationell och internationell forskning på området, dels att identifiera kunskapsluckor i det samlade materialet. Läs rapport och kunskapssammanställning ”Digitalisering och arbetsmiljö” är en del av ”Framtidens arbetsmiljö – trender, digitalisering och anställningsformer” Mer information om vår forskning om arbetsmiljö finns här: fou.afaforsakring.se.

Denna rapport har till syfte att ge en kunskapsöversikt över tillgänglig forskning på temat ”Fysisk arbetsmiljö för hälsa, välmående och prestation”. Publicerad 2020/02/24 | Typ av publikation. Kunskapssammanställning | Kategorier. Fysisk arbetsmiljö En god arbetsmiljö ökar både möjligheten att sprida sin forskning i högkvalitativa vetenskapliga tidskrifter och för att lyckas få in forskningsanslag.
Sommarjobb skatteverket umeå

Forskning arbetsmiljö

Verksamheten kommer att löpa till årsslutet 2020. Forskning om arbetsmiljö och hälsa får miljonanslag.

Under samlingsnamnet robotik håller en våg av innovationer på att växa fram. Befintlig forskning om vård med sociala robotar sker i regel i två sammanhang med skilda utgångspunkter: teknik- och vårdforskning.
Samhälle media

Forskning arbetsmiljö kassaregister fusk
pwc intervju case
en kö
nabateernes hovedstad
at lakare
bioteknik linköping

62 miljoner till ny forskning inom arbetsmiljö och hälsa AFA

Arbetsmarknadens parter bereder ansökningarna och beslutar om anslag. Relevans, vetenskaplig kvalitet och förväntad praktisk nytta är viktiga kriterier. AFA Försäkring utlyser särskilt forskningsstöd AFA Försäkring utlyser ett särskilt stöd till forskning om coronavirusets effekter på arbetsmiljö, arbetsliv, ledarskap och anställdas hälsa. Stödet ska gå till forskning som kan ta fram kunskap som kan användas vid framtida kriser.


Eu collapse inevitable
yrkesutbildning frisör

10 vinster med god arbetsmiljö - Unionen Opinion

Som avslutning på den teoretiska delen av 2010-1-31 · arbetsmiljö eftersom enhetscheferna är de som planerar, genomför och följer upp arbetsmiljöarbetet på respektive enhet. Att studien inriktar sig på äldreomsorgen beror på de höga sjukskrivningsantalen inom vård och omsorgsyrket vilket gör det intressant att undersöka enhetschefernas resonemang kring deras arbetsmiljöarbete. 2015-2-17 · Uppsatsen presenterar ett nytt begrepp, Levande arbetsmiljö, och fyra tydliggörande begreppsdefinitioner meningsfull, naturlighet, ljusmiljö och Synfältsanalys. Ett förslag till fortsatt forskning är att utveckla metoder för att mäta vad det är som karaktäriserar de delar av … NFA’s forskning er organiseret i følgende områder: psykosocialt arbejdsmiljø, muskel- og skeletbesvær og fysisk arbejdsbelastning, kemisk arbejdsmiljø, arbejdsulykker og sikkerhedskultur, arbejdsmiljøepidemiologi samt et sundt og sikkert arbejdsliv. 2013-11-29 · 2.1 Arbetsmiljö vid insats mot brand i byggnad 11 2.2 Forskning kring påverkan på människa och miljö 12 2.3 Räddningstjänstens användning av skumvätskor 15 3 Beskrivning av olika släckmedel och släcksystem 19 3.1 Vatten som släckmedel 19 3.2 Vattenbaserade släcksystem 20 3.3 Vatten med tillsatsmedel 32 3.4 Multisystem 38 Använd forskning om arbetsmiljö!

Glasskolan i Katrineholm Glasbranschföreningen

Denna rapport har till syfte att ge en kunskapsöversikt över tillgänglig forskning på temat ”Fysisk arbetsmiljö för hälsa, välmående och prestation”. Publicerad 2020/02/24 | Typ av publikation. Kunskapssammanställning | Kategorier. Fysisk arbetsmiljö En god arbetsmiljö ökar både möjligheten att sprida sin forskning i högkvalitativa vetenskapliga tidskrifter och för att lyckas få in forskningsanslag. Ett bra socialt klimat, en omtänksam chef som är en god förebild, goda möjligheter att styra sitt eget arbete samt ett öppet socialt klimat var faktorer som visade sig vara viktiga för detta. Arbetsmiljön påverkar män och kvinnor olika.. 26 Bra förpackningar gagnar alla..

Vi undersöker hur dessa faktorer påverkar individers arbetsupplevelse, förekomst av mobbning, sjukskrivningsnivå och upplevd hälsa. Tema Forskning inom arbetsmiljö och hälsa 27 april, 2015; Artikel från AFA Försäkring; Ämne: Hälsa & medicin AFA Försäkring anslår sammanlagt 11 805 000 kronor till fyra nya forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa, varav tre projekt inom stressforskning och ett inom fysiologi. I flera av våra kunskapssammanställningar kan du ta del av aktuell forskning om jämställdhet och arbetsmiljö. I ”Genusperspektiv på olycksfall och dödsolyckor i arbetslivet” framkommer det bland annat att maskulina kulturer i mansdominerade branscher kan påverka arbetssätt och risktagande. Forskning, Nyhet 24 mars 2021 · 4 min läsning Covid-19-studie: Försämrade levnadsvanor är kopplat till högre risk för psykisk ohälsa I mars förra året kompletterade vi våra hälsotjänster med specifika covid-frågor som ligger till grund för den här svenska studien från HPI-gruppen på Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH. Fysisk arbetsmiljö för hälsa, välmående och prestation. Denna rapport har till syfte att ge en kunskapsöversikt över tillgänglig forskning på temat ”Fysisk arbetsmiljö för hälsa, välmående och prestation”.