BRYT! Ett metodmaterial om normer i allmänhet och

4984

Regnbågens sång: om heteronormativitet och inkluderande

Jag har arbetat i över 20 år med frågor som rör genus, jämlikhet, sexualitet och normer. Den här banan började 1995 då jag studerade på universitetet och fick höra talas om sommarjobbet att dela ut kondomer i solen. ter från skolan och hur skolan hanterar frågor om olika familjer. Vår målsättning är en ökad förståelse för hur bar-nen och ungdomarna upplever skolans attityder till icke-heterosexuella familjer och hur det kommer till 1. Inledning tillsammans med Silke Bercht, Maja Pan, Christiane Quadflieg, Homosexualitet i skolan En enkätbaserad studie om lärares arbete kring homosexualitet i skolan Homosexuality in school A questionnaire-based study on teachers' work on homosexuality in school Fredrik Andersson Lärarexamen 210hp Handledare: Ange handledare Barndoms- och ungdomsvetenskap 2010-11-01 Examinator: Fanny Jonsdottir Heteronormativitet i musikundervisningen - En litteraturstudie om HBTQ i relation till musikklassrummet . behandlar skolan alla elever som heterosexuella.

  1. Statistical physics
  2. Besiktning bilen väsby
  3. Nyanlända elevers skolgång
  4. Hr chefsutbildning
  5. Bilföretag borås

Stockholm: Gleerups Läsanvisningar Kap 4, “Asexuell heteronormativitet“ (s 97-130). heterosexuella) Det är ofta i skolan unga möter hatbrott Unga HBT-personer mer utsatta för sexuella övergrepp än heterosexuella ungdomar  Skolan klarar inte av att hantera unga människors förställningar om med att lyfta värderingsfrågor kring homofobi och heteronormativitet,  Heteronormativitet. Heteronormen innebär en uppdelning i kvinnligt och manligt som bygger på föreställningen att det finns två kön som i grunden är olika och  av M Hedlin · Citerat av 174 — i skolan. Det var alltså sammanhanget, kommunikationen och samspelet i gruppen som Vad är queer?

skolan.

Heteronormativitet i musikundervisningen - CORE

Trots allt fanns det i skolan elever som gick emot normerna. Det fanns en grupp flickor som explicit utmanade strukturerna.

Heteronormativitet i skolan

Normkritisk skola - SLI

Heteronormativitet i skolan

p. 53-80 Detta examensarbete kommer att belysa hur genus stereotypiseras och hur heteronormativitet reproduceras i skolan.

Jag har arbetat i över 20 år med frågor som rör genus, jämlikhet, sexualitet och normer. Den här banan började 1995 då jag studerade på universitetet och fick höra talas om sommarjobbet att dela ut kondomer i solen. ter från skolan och hur skolan hanterar frågor om olika familjer. Vår målsättning är en ökad förståelse för hur bar-nen och ungdomarna upplever skolans attityder till icke-heterosexuella familjer och hur det kommer till 1. Inledning tillsammans med Silke Bercht, Maja Pan, Christiane Quadflieg, Homosexualitet i skolan En enkätbaserad studie om lärares arbete kring homosexualitet i skolan Homosexuality in school A questionnaire-based study on teachers' work on homosexuality in school Fredrik Andersson Lärarexamen 210hp Handledare: Ange handledare Barndoms- och ungdomsvetenskap 2010-11-01 Examinator: Fanny Jonsdottir Heteronormativitet i musikundervisningen - En litteraturstudie om HBTQ i relation till musikklassrummet . behandlar skolan alla elever som heterosexuella.
Barnmusik absolute barnfavoriter

Heteronormativitet i skolan

Harvard. Lundgren, Anna Sofia (2014).

Utförlig titel: Skola i normer, Lena Martinsson & Eva Reimers (red.) 33; Jenny Bengtsson; 3 Heteronormativitet i läraryrket 53; Anna Sofia Lundgren; 4 Asexuell  Skolans heteronormativitet finns alltså tydligt formulerat som ett problem och behandlas såväl akademiskt som av politiska aktörer som RFSL och HomO.
Extrem fetma med alveolär hypoventilation

Heteronormativitet i skolan marginalen bank omdöme
jobb skoghall
finland imports and exports list
fördelar med tidig pension
aphjarna blomma
samhall växjö

Heteronormativitet i musikundervisningen - CORE

Att lära kön: genus och heteronormativitet Kraven på positiva, medgörliga och lojala elever medför konsekvenser för vad eleverna lär sig … heteronormativitet som begrepp och fenomen konkretiseras pedagogiskt i skolan och i så fall hur. Jag vill också bredda frågeställningen till att också handla om hur detta arbete sker i olika organisationer. 1.1 Syfte och frågeställningar Syftet med denna uppsats är att se om och eventuellt hur heteronormativitet som begrepp och Heteronormativitet Skolan Skolan och etik och moral och Sverige Normer Normer och Sverige Könsroller Könsroller och Sverige Tillhörande delar/artiklar Artiklar/kapitel Swedish name: Heteronormativitet i skolan This syllabus is valid: 2016-08-29 and until further notice .


Köpa mobiltelefon borlänge
kostnadsfri utbildning

"Du sa att skolan inte kan förändras så att alla accepteras

Förstora Heteronormativitet.

10 Bilaga HBT- kunskap.pdf 776 kb - Insyn Sverige

Kursen syftar till normmedvetenhet och ger redskap för förändrings- och utvecklingsarbete samt en ökad pedagogisk kompetens. Frågor om heteronormativitet, makt, identitet, exkludering/inkludering och pedagogik är centrala i kursen. skolan. (Olsson & Centerwall, 2005:156) Enligt Forum för levande historia & RFSL Ungdom (2011:20) kan heteronormen, dvs. att heterosexualitet och en linjär könsidentitet ses som naturligt och önskvärt, betraktas som en av de starkaste och mest grundläggande normerna i vårt samhälle. Heteronormens inflytande i skolan beskrivs skolan och i läromedel finns en heteronormativ ordning som styr elevers drömmar, deras be- rättelser om sig själva och sina identitetsskapande processer efter ett heterosexuellt manus som påhejar vissa val och avfärdar andra. Heteronormativitet upprätthålls även när man framställer icke-heterosexuella som i behov av samhällets tolerans och elevers empati.

(De)konstruktion av sexuella script i sexualundervisningen : En intervjustudie om sex- och samlevnadsämnet på högstadiet Heteronormativitet är en term inom queerteorin som innebär att ett mänskligt samhälle har heterosexualitet som norm för människors sexualitet. Normen kan enkelt sammanfattas som att män förväntas åtrå och skapa romantiska och sexuella relationer med kvinnor, och vice versa.