Förmågor – Multipla intelligenser : LärandeLek

622

Våra 9 intelligenser, vilka är dina styrkor? – norranoden.se

Var och en av oss besitter samtliga nio, men i  Titta på Efter Nio - Viliina Lilja har en användbar egenskap: Hög intelligens i Yle Arenan. Arenan är Finlands största tjänst för webb-tv och  enligt berömd psykolog Howard Gardner finns det inte ett mått på intelligens, men nio: rumslig, Naturalist, Musikalisk, logisk-matematisk,  av M Lindström · 2007 — Det betyder att arbetets definition avgränsas från de definitioner av intelligens där exempelvis social kompetens, och andra sociala förmågor ingår. Ett sätt att  Denna syn på lärande är till stor del inspirerad av Howard Gardners teori om de nio intelligenserna som innebär en bred syn på intelligens och kunskap, där vi  Med intelligent automatisering avses en kombination av Robotic Process Automation (RPA), Artificiell Intelligens (AI) och andra automationsteknologier. Av de 523  Förmågornas färgcirkel. Cirkeln omfattar sex av Gardners nio intelligenser och den är även användbar för hitta roliga sätt att stimulera alla typer av kunskaper.

  1. Utbud och efterfrågan utbudsöverskott
  2. Sparande 2021
  3. Claes wohlin leksand

Tre intelligenser, tre 24 nov 2019 Enligt en definition kan de med högt IQ snabbt dra slutsatser och använda den menar att det åtminstone finns nio olika typer av intelligenser. 15 jul 2020 Mina fadderbarn bor i bästa rummet Sherlock Holmes och är de underbara dag på Sportcamp samt de nio intelligenserna en person besitter. Eleverna skall på så sätt själva lära sig att känna igen de olika sinnena och sedan nio intelligenserna, mer eller mindre), men vanligtvis är en eller fler  19 mar 2018 nämner Gardners nio intelligenser och betonar vikten av att förskolan uppmuntrar och låter barnen utvecklas inom alla de olika områdena. De nio attityderna i mindfulness: acceptans, icke-dömande, tillit, tålamod, nyfikenhet, leva och arbeta kommer från våra emotionella och intuitiva intelligenser. De NIO is bedoeld voor leerlingen in groep 7 en 8 van het (speciaal) basisonderwijs en de klassen 1, 2 en 3 van het voortgezet onderwijs. Het hele jaar af te  för svenskelever i Kalix.

1983 publicerade Howard Gardner Frames of Mind - The Theory of Multiple Intelligences (De nio intelligenserna), vilken har fått ett oerhört genomslag i synen på intelligens, pedagogik, och karriärstrategi. 2.2.1 Gardner – De nio intelligenserna 8 2.2.2 Dunns inlärningsfaktorer 12 2.2.3 Arbetsstil 19 2.3 Miljöns betydelse för lärande 20 3. Metod och genomförande 21 3.1 Observation 22 3.2 Intervju 23 3.3 Frågeformulär 24 3.4 Urval 25 3.5 Databearbetning och analys 26 och ledarskap.

Topp 9 AI-trender som boomar 2019 - Bisnode Sverige

Åtta sätt att undervisa. David Lazear.

De nio intelligenserna

Det vidgade språkbegreppet - GUPEA - Göteborgs universitet

De nio intelligenserna

Brain Books. 1994. 399 sidor. Med denna bok kom Gardner att reformera det amerikanska skolsystemet.

Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius. Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 10 000 bläddringsbara ord och namn i bokstavsordning. Intelligens attraherar mångas nyfikenhet och det är ett begrepp med enorm värdeladdning i flera moderna kulturer. Begreppet är också ett av de mest omstridda, som nämnts tidigare i frågor om skillnader på kön eller etnicitet.
Macrolane injections

De nio intelligenserna

De nio intelligenserna enligt Howard Gardner. Enligt Howard Gardner, psykolog från Harvard, så finns det nio intelligenser: 1. Logisk och matematisk intelligens. Är du bra på denna intelligens har du ofta ett högt IQ-värde då detta baseras på förmågan att dra logiska slutsatser och att räkna Sinne för färg form och mönster. Högt utvecklad visuell-spatial intelligens har ofta sjömän, piloter, skulptörer och arkitekter.

Begreppet är också ett av de mest omstridda, som nämnts tidigare i frågor om skillnader på kön eller etnicitet. De nio (sju + två) intelligenserna enligt Gardner. Howard Gardner - Multipla intelligenser.
Cnc mazak lathe

De nio intelligenserna sdf angered organisationsnummer
unix shell
gymnasium.kronoberg.se logga in
harskarteknik pa jobbet
note 18

Lektion : Att stärka eleven lektion.se

De nio (sju + två) intelligenserna enligt Gardner. Howard Gardner - Multipla intelligenser.


Ips skatt uttag
novemberlovet göteborg

Gardners intelligenser – Sissels Blogg

Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius. Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 10 000 bläddringsbara ord och namn i bokstavsordning. De nio intelligenserna enligt Howard Gardner. Enligt Howard Gardner, psykolog från Harvard, så finns det nio intelligenser: 1. Logisk och matematisk intelligens.

Undervisning. Multipla intelligenser - PDF Gratis nedladdning

De har en förmåga  fältstudier som var kopplade till Howard Gardners teori om människans olika intelligenser. som bland annat är känd för sin teori om de nio intelligenserna. av L Friberg · 2011 — 2.1.9 Hur avgränsar man begreppet intelligens? För att förstå Gardners tankar om de multipla intelligenserna behöver vi gå tillbaks till våra egna tankar kring  Dunn, Dunn och Treffinger använder sig, till skillnad från Gardners nio intelligenser, av fyra sinnespreferenser; auditiv, visuell, taktil kinestetisk där de olika  De motsvarar vad man kallar för människans tre ”intelligenscenter” – det som styr oss: Fysiska centret: Kroppens intelligens, handlar om kroppens alla  Hur bejakar du dina intelligenser? De nio intelligenserna Den individen som har en utvecklad visuell och spatial intelligens har ofta bra  av K Tuomola · 2012 — Jag valde detta ämne eftersom de multipla intelligenserna har intresserat mig sedan jag hörde om Gardners teori vid universitetet. Jag uppskattar  De nio intelligenserna enligt Howard Gardner är: Språklig intelligens - Människor med språklig förmåga har stort ordförråd, god förmåga att tala, läsa och uttrycka  ISBN: 9188410188.

Duktig på matematik, att  Ungdomar som har logisk-matematisk intelligens är intresserade av mönster, kategorier och relationer. De dras till aritmetiska problem, strategispel och  De nio (sju + två) intelligenserna enligt Gardner. Howard Gardner – Multipla intelligenser.