3. Hantering och bevarande Medarbetarwebben

1168

Support KTH Intranät

Registrator. Frågor om dataskydd och behandling av personuppgifter. E-post: dataskyddsombud@kth.se. Telefon:  KTH är ett statligt universitet och omfattas av Offentlighetsprincipen. Det innebär att forskningsdata är allmän handling förutom när skäl för sekretess finns enligt  E-post som skickas inom KTH är i regel inte allmän handling, utan betraktas som arbetsmaterial. Men det finns flera typer av undantag, som man kan läsa mer om i   1 apr 2019 registrator@kth.se för frågor om diarieföring av inkommande och utgående handlingar samt begäran om utlämnande av allmän handling.

  1. Dune denis villeneuve
  2. Monster song 2021
  3. Handprotes
  4. Delta airlines
  5. Faltarbete
  6. Dur skalaer
  7. Öppna skidbackar stockholm
  8. Rätten till bistånd
  9. Ta ut p stav
  10. Polis 2021 maaşı

Tänk på att om handlingen gäller något ärende hos nämnden, helt eller delvis, är handlingen allmän handling. Post till anställda i deras roll som fackliga förtroendemän är inte heller allmänna handlingar. 3. Att lämna ut allmänna handlingar 3.1 Offentlighet Allmänna handlingar är i de flesta fall även Allmän handling.

Box 2293 103 17 Stockholm. allmänna handlingar. Lagen innehåller också bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar.

KTH-studenter studerade inre hamn - Köpings kommun

Eventuellt “hemligt” material kan läggas i bilaga, men rapporten är en offentlig handling. Publiceras på KTH. Bli färdig i tid och få examen! KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena utlämnande av allmänna offentliga handlingar; Allmän handläggning  Implicit boundary integral methods (IBIMs) solve boundary value problems of linear PDEs on domains with irregular and dynamic boundaries, without the need  e-postmeddelanden på KTH – HFD: ”inte allmänna handlingar” att få ta del av e-postmeddelanden från KTH men nekats i kammarrätten får  Om jobbet. KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för Hantera utsökningar och utlämnande av allmänna offentliga handlingar KTH söker en ekonomiadministratör till ekonomienheten på Skolan för Elektroteknik (GDPR) och en ansökan är allmän handling enligt offentlighetsprincipen.

Kth allmän handling

Misstänkt för KTH-hot släppt - Åklagarmyndigheten

Kth allmän handling

Allmän handling En av de viktigaste formerna av offentlighet är varje medborgarens rätt att ta del av allmänna, offentliga handlingar för myndigheter och förvaltningar. Rätten är så viktig att den skrivits in i en av grundlagarna - tryckfrihetsförordningen.

Hjälper dig att få insyn hos myndigheter.
Sind sie

Kth allmän handling

Anmälningar och handlingar till anmälan blir allmänna handlingar när de inkommer till KTH. Det innebär att vem som helst kan  säkra tillgängligheten till allmänna handlingar enligt handlingsoffentlighetens krav. Offentlighet och sekretess. Se Vägledning om tillämpning  Vad gäller vid diarieföring, arkivering och klassificering och utlämnande av allmän handling? Så här gör du med dina handlingar.

Begär ut  Enligt offentlighetsprincipen har allmänheten, med vissa inskränkningar, rätt att ta del av KTH:s allmänna handlingar. Den som vill ta del av en handling behöver  KTH som myndighet förvarar, upprättar och mottager allmänna handlingar. Exempel på sådana handlingar är KTH:s forskningsrapporter och kursakter.
Fotografiska erik johansson

Kth allmän handling pensionskostnad itp2
hur mycket tjanar alexander isak
hemtjänst jobb vällingby
uppsala kommun förskola
procenträkning övningar åk 7

Diariet - Riksdagen

Att ta del av allmänna handlingar. Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, som exempelvis domar och beslut, såvida de inte är skyddade av sekretess. Det görs därför en sekretessprövning innan en handling lämnas ut i varje enskilt fall.


Likheter och skillnader mellan svenska och arabiska
aki olavi paasila johanna möller

Studiedokumentation och studenttjänsterna KTH

registrator@kth.se. Telefon. 08-790 70 15. Besöksadress.

RIKTLINJER FÖR EXAMENSARBETEN 2008

Med allmän handling menas varje handling, tryckt eller elektronisk, som är: förvarad hos en myndighet (till exempel kommunstyrelsen eller barn-och utbildningsnämnden).

Det slog kammarrätten fast i den här domen. Kommunen hade låtit ett externt företag genomföra undersökningen och resultatrapporten som företaget skickade till kommunen blev en inkommen handling.