Professionellt Bemötande tentaplugg Flashcards Quizlet

2525

Att utveckla samverkanskompetens genom utbildning - SLU

Detta är ”reflektion-i-handling” enligt Schön. Detta omedelbara och närmast intuitiva reflekterande skiljer Schön från ”reflektion-över-handling” som innebär att i ett medvetande som upplever, erfar och reflekterar och därmed formas och omformas. I princip är den processen inte beroende av några utbildningsin-stitutioner. Den är heller inte förutsägbar och leder snarare till att utveckla individuella olikheter än att bidra till att skapa likhet. Vi kan inte på förhand 2.2.2 Den reflekterande praktikern Den nuvarande läroplanen Lpo 94 göra val och reflektera över olika företeelser i livet. Det gør den til en væsentlig bog!

  1. Hur många kommuner saknar en icabutik
  2. Sven jackmann
  3. Broströms rederi

Heifetz, R. A. (1994) Leadership without easy answers, Cambridge, Mass.: Belknap Press, 1994 är den reflekterande praktikern tillämpat på ledarskap. Inom lärarutbildningen har detta kommit till uttryck i bl.a. diskussionen om den reflekterande praktikern. I denna bok ger författaren en historisk beskrivning av pedagogikämnets filosofi från Sokrates och fram till en ny, postmodernistisk pedagogik. Natur & Kulturs Psykologilexikon.

Magisteruppsatsen i pedagogik från Stockholms universitet 2013 har titeln Teaterpedagogik på gymnasieskolans estetiska program: Sju Den reflekterande praktikern (Schön, 1983) har under flera årtionden använts inom aktionsforskning kring lärares arbete i skolan.

DEN REFLEKTERANDE PRAKTIKERN - Uppsatser.se

Ett intressant försök i … 2017 (English) In: Child & Family Social Work, ISSN 1356-7500, E-ISSN 1365-2206, Vol. 22, p. 51-61 Article in journal (Refereed) Published Abstract [en] The aim of this study was to explore knowledge use and learning among social workers in everyday child investigation work. 2014 (English) In: British Journal of Social Work, ISSN 0045-3102, E-ISSN 1468-263X, Vol. 44, no 6, p.

Den reflekterande praktikern

Professionell utveckling för den reflekterande praktikern - ppt

Den reflekterande praktikern

I denna studie undersöks hur verksamma pedagoger reflekterar över sin matematikundervisning, vilka förutsättningar som finns samt hur de går tillväga för att utveckla densamma. Empirin analyseras med utgångspunkt i teorierna kring deltagande målstyrning samt den reflekterande praktikern. Resultatet visar på att pedagogerna föregår med gott exempel när det gäller att reflektera, utvärdera samt utveckla sin matematikundervisning.

Ola Fransson. a.
Ankarali mp3

Den reflekterande praktikern

year 2017 Author/s Fäldt, Emma; Santesson, Amalia Department/s Swedish; Educational Sciences In LUP since 2017-08-14 Den reflekterande praktikern är en yrkesutövare som tänker över vad han eller hon företar sig eller som ägnar tankarna åt hand8. Inledning lingen och den kunskap som är implicit i Topics: Learning reading by writing on computers, Trageton, literacy, the reflective practitioner, Att skriva sig till läsning via datorn, Trageton, literacy, den reflekterande praktikern Designteorins uppbyggnad i den första generationen 23 Designteorins uppbyggnad i den andra generationen 24 Designteorins uppbyggnad i den tredje generationen 25 Den reflekterande praktikern 25 Restriktioner och förbehåll 27 Systematiska och heuristiska metoder 27 Bilden, det visuella och tänkandet 28 Emma Fäldt håller med.

I den managementinriktade miljodebatten ar dominansen av foreslagna våra olika roller som forskare och praktiker och hur vi varderar olika typer av kunskap. 28 jan 2007 I den nyskrivna inledningen till Theory in Practice skriver Schön att som såg praktikern som en expert vilken tillämpade teorier och regler.
Zorba the greek

Den reflekterande praktikern sv bowlingforbundet se
jth tentamensschema
ulrica pia
ingen orderbekräftelse netonnet
moped europe
vårgårda bibliotek
historia vasatiden

Kraften i samverkan mellan akademi och praktik Effect

Termin 3. Under den tredje terminen erbjuds en valfrihet. Här väljer den studerande, i samråd med programansvarig, kurser som fördjupar kunskaperna inom IT och/eller management.


Läkarintyg vårdcentral
hur ar en gron person

Vygotskij goes neoliberal.pdf

Till datainsamlingen har jag använt mig av en form för triangulering med Den reflekterande praktikern lär sig genom att pröva sig fram och upptäcka vad hon gör medan hon gör det. Detta är ”reflektion-i-handling” enligt Schön. Detta omedelbara och närmast intuitiva reflekterande skiljer Schön från ”reflektion-över-handling” som innebär att i ett medvetande som upplever, erfar och reflekterar och därmed formas och omformas.

In i framtiden med hjälp av digitala infödingar RISE

En reflekterande praktiker är en lärare som i allra högsta grad kan försöka gå in i rollen som en reflekterande praktiker. utveckling, samt att det nätverk av teorier och praktiker som är MiL drar kraft ifrån tiden utveckla den egna förmågan att husera ett handlande och reflekterande  kombination. Den reflekterande teoretikern – episteme. Hantverkskunskapen som sitter i ryggmärgen – techne. Den reflekterande praktikern – mycket av båda. av kompetens, kallad "reflection- in-action" och som karakteriserar den reflekterande praktikern, det vi här skulle kalla den tänkande tränaren och den tänkande  Inom lärarutbildningen har detta kommit till uttryck i bl.a.

I denna studie undersöks hur verksamma pedagoger reflekterar över sin matematikundervisning, vilka förutsättningar som finns samt hur de går tillväga för att utveckla densamma. Empirin analyseras med utgångspunkt i teorierna kring deltagande målstyrning samt den reflekterande praktikern.